سایر موارد در اصفهان

تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA)

هدف دوره : آشنایی بافن FMEA برای پیشگیری از خطاهای بالقوه در فرایند و در طراحی (از الزامات استاندارد QS9000 و ISO/TS 16949 و قابل کاربرد دربند 8 استانداردI...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۹:۳۲ | شرکت بهبود سیستم پاسارگاد

مستند سازی فنی (Teshnical Documentation)

هدف دوره : آشنایی با مفاهیم و اصول روش های مطرح در مستند سازی های فنی محتوای دوره : * مقدمه * تعاریف * انواع مستندات فنی و کاربرد آنها * کنترل مستندات ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۸:۳۶ | شرکت بهبود سیستم پاسارگاد